Zápis z sedmnácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci ze dne 4.1.2019

  1. Zahájení patnácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.

  1. Patnáctou valnou hromadu spolku McD svolala rada složená z následujících členů:                                 Lenka Vavříčková

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

  1. Patnácté valné hromady spolku McD se zúčastnili členové:

Martina Vlažná

Jana Urbánková

Vlasta Kadlecová

Lenka Vavříčková

Ludmila Bužková.

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů spolku McD.

  1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání spolku McD byla ustanovena Ludmila Bužková.

  1. Stav finančního hospodaření spolku za 2. polovinu  roku 2018 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.

  1. Kontrolor Jana Urbánková provedla kontrolu hospodaření spolku za 2. polovinu  roku 2018. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.

  1. Výběr členského poplatku pro rok 2019 v hodnotě 100 Kč proběhne do konce února 2019. Výběr zajistí Vlasta Kadlecová.

  1. Možnost opravy/modernizace dětského hřiště projedná Lenka Vavříčková se zastupitelstvem obce do konce března 2019.

  1. Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro první polovinu roku 2019 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyriánovou do konce ledna 2019.

  1. Projednání uskutečnění společného výletu s OÚ Drahotěšice: příspěvek na dopravu autobusem, lokaci a přesného termínu. Návrh na uskutečnění v květnu 2019. Zajistí Lenka Vavříčková do 30.1.19.

  1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.

  1. Společenské akce pořádané nebo podporované spolkem McD:

02.01.2019      Novoroční ohňostroj od 18h

11.01.2019      Hasičské posezení od 20.00h

25.01.2019      Myslivecké posezení

26.01.2019      Vítání občánků

02.03.2019      Masopustní průvod

17.03.2019      Maškarní ples pro děti od 14.30h

30.03.2019      Setkání občanů od 15h

05.04.2019      Noční drahotěšení od 18h

07.04.2019      Vítání jara od 15h

14.04.2019      Divadlo pro dospělé od 19h

28.04.2019      Výroba čarodějnice

28.04.2019      Jarní trhy

28.04.2019      Příprava vatry

30.04.2019      Pálení čarodějnice od 18h

04.05.2019      Jarní kolo Plamen v Chrášťanech

18.05.2019      Výlet ……….

08.06.2019      Volejbalový turnaj od 14h

29.06.2019      Vítání léta od 15h

28.08.2019      18. Valná hromada

31.08.2019      Dvojboj v D. Bukovsku

31.08.2019      Loučení s létem od 15h

07.09.2019      Průjezd veteránů Selské Baroko

  1. Závěr: Datum konání patnácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na srpen 2019. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude uveřejněna na fóru webových stránek a rozeslána emailem všem členům spolku.

  1. Diskuse

  1. Příloha:

Prezenční listina z valné hromady spolku McD konaného dne 4.1.2018.