MC Drahoušci z.s.

P1110703

Mateřské centrum Drahoušci z.s.

 

V červenci 2010 vzniklo v Drahotěšicích občanské sdružení Mateřské centrum Drahoušci. Naše centrum sídlí v prostorách budovy Obecního úřadu. Jeho hlavní náplní je vzájemné setkávání dětí a jejich rodičů, začleňování dětí do kolektivu a organizování akcí pro veřejnost. V roce 2014 bylo sdružení transformováno na spolek.

 

Členem spolku MC Drahoušci se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami, které jsou registrované na Ministerstvu Vnitra.

 

V prostorách Mateřského centra se scházíme pravidelně každou středu od 16:30 do 18:30 hodin.

 

Pravidelnými akcemi pro děti jsou tvoření různými technikami, zpívání písniček, hraní na jednoduché hudební nástroje, pohybové aktivity, přípravy na pořádání sportovních a kulturních akcí v naší obci.

 

Rádi vás přivítáme mezi námi.