Zápis z šestnácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci ze dne 10.8.2018

  1. Zahájení šestnácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.

  1. Čtrnáctou valnou hromadu spolku McD svolala rada složená z následujících členů:                                Lenka Vavříčková

Ludmila Bužková

Miroslava Kovářová.

  1. Šestnácté valné hromady spolku McD se zúčastnili členové:

Lenka Vavříčková

Vlasta Kadlecová

Ludmila Bužková

Jana Urbánková

Martina Vlažná

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů spolku McD.

  1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání spolku McD byla ustanovena Ludmila Bužková.

  1. Volba nových zástupců rady spolku McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Členy rady spolku McD byly zvoleny:

Lenka Vavříčková

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková

            Všechny zvolené funkci člena rady přijaly.

  1. Volba předsedy spolku McD proběhla členy rady spolku McD dle článku V a VI. Za předsedu byla zvolena Lenka Vavříčková. Zvolená Lenka Vavříčková funkci předsedy spolku McD přijala.

  1. Volba kontrolora spolku McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Za kontrolora spolku McD byla zvolena Jana Urbánková. Zvolená Jana Urbánková funkci kontrolora přijala.

  1. Volba pokladníka spolku  McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Za pokladníka  spolku  McD byla zvolena Vlasta Kadlecová. Zvolená Vlasta Kadlecová funkci kontrolora přijala.

  1. Za webmastera-archiváře spolku McD bude zodpovědný Kamil Bužek.

  1. Za výrobu a umisťování plakátů s akcemi spolku McD bude zodpovědná Ludmila Bužková.

  1. Za klíče od prostor McD bude zodpovědná Lenka Vavříčková.

  1. Za fotodokumentaci na akcích pořádaných spolkem McD bude zodpovědná Ludmila Bužková.

  1. Stav finančního hospodaření spolku za 1. polovinu  roku 2018 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.

  1. Kontrolor Jana Urbánková provedla kontrolu hospodaření spolku za 1. polovinu  roku 2018. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.

  1. Projednání podání žádosti o poskytnutí sponzorského daru od MS Drahotěšice-Radonice pro McD.

  1. Projednání souhlasu se zpracováním osobních dat (GDPR) se zveřejněním osobních údajů a fotografií z akcí pořádaných McD Drahoušci.

  1. Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro druhou polovinu roku 2018 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyriánovou do konce září 2018.

  1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.

  1. Společenské akce pořádané nebo podporované spolkem McD:

01.09.2018      Průjezd veteránů

15.09.2018      Loučení s létem od 15.00h

13.10.2018      Drakiáda od 15h na letišti

03.11.2018      Lampionový průvod s diskotékou od 17.30h

23.11.2018      Zdobení perníčků od 16.30h

01.12.2018      Adventní věnce od 15h

02.12.2018      Adventní trhy 2018 od 15h, pohádka a rozsvěcení stromku

05.12.2018      Mikuláš a čerti až do domu

16.12.2018      Štědrovka pro zvířátka od 15h

22.12.2018      Setkání u Betléma Víti Marčíka?

05.01.2019      Novoroční ohňostroj od 18h?

09.01.2019      17. valná hromada z.s. McD

11.01.2019      Hasičský ples

19.01.2019      DOD a turnaj v ping pongu a společ. hrách od 15h

25.01.2019     Myslivecké posezení?

02.03.2019     Masopustní průvod

17.03.2019     Maškarní bál pro děti od 14.30h

  1. Závěr: Datum konání sedmnácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na leden 2019. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude uveřejněna na fóru webových stránek a rozeslána emailem všem členům spolku.

  1. Diskuse

  1. Příloha:

Prezenční listina z valné hromady spolku McD konaného dne 10.8.2018.