Zápis z čtrnácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci ze dne 10.8.2017

  1. Zahájení čtrnácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.

  1. Čtrnáctou valnou hromadu spolku McD svolala rada složená z následujících členů:                                Lenka Vavříčková

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

  1. Čtrnácté valné hromady spolku McD se zúčastnili členové:

Lenka Vavříčková

Vlasta Kadlecová

Ludmila Bužková

Martina Vlažná

Miroslava Kovářová

Jana Urbánková.

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů spolku McD.

  1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání spolku McD byla ustanovena Ludmila Bužková.

  1. Volba nových zástupců rady spolku McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Členy rady spolku McD byly zvoleny:

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková

Lenka Vavříčková

            Všechny zvolené funkci člena rady přijaly.

  1. Volba předsedy spolku McD proběhla členy rady spolku McD dle článku V a VI. Za předsedu byla zvolena Lenka Vavříčková. Zvolená Lenka Vavříčková funkci předsedy spolku McD přijala.

  1. Volba kontrolora spolku McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Za kontrolora spolku McD byla zvolena Jana Urbánková. Zvolená Jana Urbánková funkci kontrolora přijala.

  1. Volba pokladníka spolku  McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Za pokladníka  spolku  McD byla zvolena Vlasta Kadlecová. Zvolená Vlasta Kadlecová funkci kontrolora přijala.

  1. Za webmastera-archiváře spolku McD bude zodpovědný Kamil Bužek.

  1. Za výrobu a umisťování plakátů s akcemi spolku McD bude zodpovědná Ludmila Bužková.

  1. Za klíče od prostor McD bude zodpovědná Lenka Vavříčková.

  1. Za fotodokumentaci na akcích pořádaných spolkem McD bude zodpovědná Ludmila Bužková.

  1. Stav finančního hospodaření spolku za 1. polovinu  roku 2017 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.

  1. Kontrolor Jana Urbánková provedla kontrolu hospodaření spolku za 1. polovinu  roku 2017. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.

  1. Členové McD se dohodli na nákupu reproduktoru pro ozvučení venkovních i vnitřních akcí.

  1. Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro druhou polovinu roku 2017 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyriánovou do konce září 2017.

  1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.

  1. Společenské akce pořádané nebo podporované spolkem McD:

02.09.2017     Průjezd veteránů

09.09.2017     Loučení s létem od 15.00h

14.10.2017     Drakiáda od 15h na letišti

04.11.2017     Lampionový průvod s diskotékou od 17.30h

22.11.2017     Zdobení perníčků od 16.30h

25.11.2017     Adventní věnce od 15h

26.11.2017     Ván. Pohádka od 15h, rozsvěcení stromku a advent. trh od16h

05.12.2017     Mikuláš a čerti až do domu

17.12.2017     Štědrovka pro zvířátka od 15h

22.12.2017     Setkání u Betléma Víti Marčíka?

06.01.2018     Novoroční ohňostroj  od 18h?

09.01.2018     15. valná hromada z.s. McD

12.01.2018     Hasičské posezení

19.01.2018     DOD a turnaj v ping pongu a společ. hrách od 15h

26.1.2018       Myslivecké posezení?

10.02.2018     Masopustní průvod (Popeleční středa 14.2.2017)

xx.xx.2018     Maškarní bál pro děti od 14.30h

  1. Závěr: Datum konání patnácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na leden 2018. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude uveřejněna na fóru webových stránek a rozeslána emailem všem členům spolku.

  1. Diskuse

  1. Příloha:

Prezenční listina z valné hromady spolku McD konaného dne 10.8.2017.