Zápis z třinácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci ze dne 13.1.2016

 1. Zahájení jedenácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.
 1. Třináctou valnou hromadu spolku McD svolala rada složená z následujících členů:                                  Lenka Vavříčková
Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

 1. Třinácté valné hromady spolku McD se zúčastnili členové:
Vlasta Kadlecová

Lenka Vavříčková

Martina Vlažná

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů spolku McD.

 1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání spolku McD byla ustanovena Ludmila Bužková.
 1. Stav finančního hospodaření spolku za 2. polovinu roku 2016 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.
 1. Kontrolor Olga Hejnová provedla kontrolu hospodaření spolku za 2. polovinu roku 2016. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.
 1. Výběr členského poplatku pro rok 2017 v hodnotě 100 Kč proběhne do konce února 2017. Výběr zajistí Vlasta Kadlecová.
 

 1. Hlasování o přijetí nové členky Jany Urbánkové proběhlo s výsledkem 5:0 ve prospěch přijetí.
 

 1. Členové McD navrhli realizovat nákup nového vysavače na úklid v prostoru centra a reproduktoru s mikrofonem pro ozvučení venkovních i vnitřních akcí.


 1. Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro první polovinu roku 2017 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyriánovou do konce ledna 2017.


 1. Projednání uskutečnění společného výletu s OÚ Drahotěšice: příspěvek na dopravu autobusem. Zajistí Lenka Vavříčková do 30.1.17.


 1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.


 1. Společenské akce pořádané nebo podporované spolkem McD:
04.01.2017     Novoroční ohňostroj od 18h

06.01.2017     Hasičské posezení od 20.00h

28.01.2017    Myslivecké posezení od 19.30h

12.02.2017     Maškarní ples pro děti od 14.30h

25.02.2017     Masopustní průvod od 14h s posezením po skončení

24.03.2017     Noční drahotěšení od 18h

xx.03.2017     Vítání jara od 15h

01.04.2017     Setkání občanů od 15h

26.04.2017     Výroba čarodějnice

29.04.2017     Příprava vatry

30.04.2017     Pálení čarodějnice od 18h

20.05.2017     Výlet …….

03.06.2017     Volejbalový turnaj od 14h

24.06.2017     Vítání léta od 15h

23.08.2017     12. Valná hromada

02.09.2017     Loučení s létem od 15h

 1. Závěr: Datum konání třinácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na srpen 2017. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude uveřejněna na fóru webových stránek a rozeslána emailem všem členům spolku.
 1. Diskuse
 1. Příloha:
Prezenční listina z valné hromady spolku McD konaného dne 13.01.2017.