Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva Mateřského centra Drahoušci za rok 2013

Drahotěšice č. 103,373 41 Hluboká nad Vltavou

Ič: 22861670, www.drahousci.cz

Úvodní slovo

V roce 2013 se nám podařilo získat finanční prostředky od obecního zastupitelstva obce Drahotěšice  na podporu činnosti našeho sdružení.

Z příspěvku byl o prázdninách nakoupen nábytek a hračky pro děti. Nové dvě skříně se rychle zaplnily hračkami a do dvou komod byl uložen materiál pro tvoření sdětmi. Dále se nám  podařilo vylepšit interiér mateřského centra. Díky dotaci zObecního úřadu byla nakoupena látka na závěsy a garnyže do oken vmateřském centru. Díky šikovným rukám našich maminek, které závěsy ušily a rukám tatínků, kteří přivrtaly garnyže se tak celý prostor zútulnil a stal se i funkčním při pořádání akcí s potřebou zatemnění. Společnými silami našich tatínků a spřispěním obce se podařilo včervnu zabetonovat tyče na volejbalovém hřišti a tudíž se zprovoznilo ke hře. Oficiální zahájení proběhlo formou pořádání turnaje ve volejbale a pak už následovalo pravidelné hraní každou sobotu od 17h. Herní sezona probíhala od května do října, jak počasí dovolilo. Dále jsme rozšířili funkce webové stránky, kde je nyní možné hlásit se na pravidelné volejbalové zápasy a psát i komentáře knim. Další možností je v prosinci elektronické objednání Mikuláše, anděla a čertů až do domu.

Tímto chci poděkovat všem rodinám, které se na činnosti centra podílí, panu starostovi Dolákovi a všem zastupitelům obce Drahotěšice za vstřícnost.

Pravidelná setkávání vprůběhu roku

V roce 2013 se zvýšil počet členů občanského sdružení na 9. Naše schůzky probíhaly po celý rok v pondělí od 9:30 hodin a v úterý od 16:30 hodin, aby se mohly účastnit i děti, které již navštěvují předškolní zařízení.

Zasedání valné hromady

Na valné hromadě vlednu bylo hlavním tématem získání dotací pro mateřské centrum, které se vprůběhu roku podařilo a dále pak korganizaci a termínům akcí do konce hlavních prázdnin.

V srpnu zasedala valná hromada ohledně vyúčtování dotace a k naplánování akcí na druhé pololetí roku.

Pořádané akce vroce 2013

12.1. Beseda o numerologii

- paní Kudlová si pro nás dospělé letos připravila povídání o astrologii, numerologii, které bylo velmi poutavé.

19.1. DOD a turnaj ve společenských hrách –

Na dni otevřených dveří se nám podařilo získat novou členku do našeho mateřského centra. Všichni účastníci si prohlédli zázemí našeho centra a měli možnost shlédnout foto-prezentaci z akcí mateřského centra vroce 2012. Vsále kulturního domu pak proběhl turnaj v „Člověče nezlob se“, který vyhrál Fanda Ročovský.

16.2. Řízkobraní  –

první ročník řízkobraní se vydařil. Kochutnání bylo celkem 8 pokrmů a znich tři porotci vybrali ten vítězný: Zapékaný řízek od paní Anny Kubátové zVlkova. Ta si odnesla hlavní cenu vpodobě pořádné porce masa.

24.2. Dětský maškarní bál –

Na bále se opět sešlo mnoho originálních masek a Pepa Maxa se postaral o skvělou atmosféru vsále. Na parketu bylo pořád plno: tančili děti i jejich rodiče, probíhala spousta soutěží, za které  dostaly sladké odměny. Všichni si celé odpoledne krásně užili.

9.3. Jarní tvoření –

Pletení pomlázky, výroba plstěných zápichů ve tvaru zajíčka, malování skleněných váziček či keramických květníků akrylovými barvami, výroba váziček zproutí nebo kytiček ze slupovacích barev to vše zvládly děti na tvoření. Výsledkem byla spousta krásných jarních dekorací do našich domovů. Při tvoření jsme zároveň vyrobili i Moranu pro následující akci „Vítání jara“.

17.3. Vítání jara –

slunečné, hodně chladné a větrné počasí provázelo vynášení zimy zDrahotěšic. Zpěv a hraní obstaral opět vynikajícím způsobem Petr Maria Lutka. Utopení zapálené Morany se nezdařilo, protože voda vlomu byla stále zamrzlá. Možná proto se letošní zima nechtěla vzdát své vlády a panovala až do května. Po návratu slítem se konalo ještě posezení shudebním doprovodem u Voběrků vroubence.


6.4. Noční Drahotěšení –

další ročník se uskutečnil vprostoru centra vKD. Kvůli probíhající chřipkové epidemii se nakonec zúčastnily jen tři rodiny. Děti si čtení pohádek  náležitě užívaly a usnuly až po půl jedenácté. Ráno je čekala vydatná snídaně a po ní se všichni rozešli do svých domovů.

30.4. Čarodějnice -
letošní slet čarodějnic v Drahotěšicích se náramně vydařil: přistávací dráha vyladěná, ani nekáplo, teplota příjemná, účast obstojná. Děti se před zapálením vatry vydaly hledat tajemný poklad. Absolvovaly trasu po okolí sletu a na jejím konci objevily truhlu plnou sladkostí a maličkostí pro radost. Pro občerstvení si všichni opékali špekáčky.

5.5. Pohádka Sněhurka -
pl
ný sál kulturního domu v Drahotěšicích přivítal potleskem Teátr Víti Marčíka, který pro děti, rodiče, prarodiče... sehrál loutkovou pohádku Sněhurka. Zlá královna zavedla Sněhurku do lesa a tam ji nechala ve spárech divé zvěře. Ta ji ale neublížila a Sněhurka našla chaloupku sedmi trpaslíků, kde zůstala a starala se o ně. Jenže zlá královna chtěla být nejkrásnější a tak jí vnutila napůl otrávené jablko. Sněhurku ale přece jen zachránil princ, byla svatba a obrovský aplaus celého sálu. Děkujeme moc za nádherné představení.

15.6. Volejbalový turnaj -

malé hřiště se stalo dějištěm druhého ročníku "Volejbalového turnaje". Sešli se zde hráči i ne-hráči všech věkových kategorií. Nejmladšímu bylo jen 14 dní, ale už přišel podpořit místní sportovní aktivity. Děti si užily krásné odpoledne plné dovádění a sportování. Dospělí zase vzájemně změřili síly a vítězové si odnesli pivní cenu.

23.6. ZOO Drahotěšice -

přivítat léto v Drahotěšicích se místní děti vypravily do ZOO. Na fotbalovém hřišti dostaly vstupenku a pak už se vydaly mezi zvířátka. Tam plnily nejen pohybové úkoly, ale i ty vědomostní: co které zvířátko baští, kde žije, co je na něm zajímavého..... U želvy si vyzkoušely, jaké to je lézt s krunýřem na zádech. U klokana skákaly v pytlích a v blízkém lese se setkaly s netopýrem a jeho slepou dráhou. U zebry se věnovaly lukostřelbě a kaprovi stěhovaly vodu do nového rybníka. Pak už je čekala zastávka u krále zvířat: lva, kterého zkoušely nakrmit tenisáky. Opičí dráhou si u opice vyzkoušely šplhání po laně a přecházení po něm mezi stromy. Nakonec vzduchovkou střílely do různých terčů u divočáka. Všichni kdo úspěšně absolvovali tuto cestu, byli odměněni: pitíčko, tatranka, korálková želvička na památku. Žízeň zaháněly děti limonádou a rodiče pivkem. K jídlu bylo vynikající grilované maso a špekáčky vlastnoručně opečené nad ohněm. Počasí vyšlo skvěle, děti si celé odpoledne náramně užívaly.

7.9. Branný den -

Bbanný den si nenechalo ujít mnoho místních i přespolních. Počasí vyšlo na jedničku, takže nevšedním zážitkům nestálo nic v cestě: Děti se po registraci namaskovaly jako opravdoví vojáci a už vyrazily za dobrodružstvím: prošly chemickým zamořením, kde si vyzkoušely plynovou masku, pak si zastřílely z laserové pistole, házely granátem na cíl i do dálky. Přešly přes lanovou dráhu ve větvích okolních dubů. Do terče střílely vzduchovkou, procvičily si plížení, skok i rovnováhu. Nakonec se naučily základní způsoby ošetření zranění v přírodě a povozily se na motorce značky BMW. Po tom všem byl společný nástup, kde děti obdržely pamětní diplom a vyznamenání.

21.9. Vítání občánků

- historicky první vítání občánků přímo v Drahotěšicích se uskutečnilo v kulturním domě. Na úvod vystoupily děti z tanečního a pěveckého souboru Blaťáček. Krásným zpěvem i tancem uvítaly 8 malých občánků  do obce. Poté je přivítal i pan starosta. Maminky byly obdarovány kytičkou a dětičky dostaly do kolébky velikánskou pohádkovou knížku.

5.10. Dračí drahotěšení -

pořádně se připravit na letošní drakiádu se vydaly děti na dračí tvoření. Děti si tu za pomoci rodičů vyráběly draky z papíru a z igelitu. Každý si je podle své fantazie vymaloval a všichni už se nemohli dočkat další soboty, kdy se utkali na letišti při drakiádě v soutěži o nejkrásnějšího, funkčního, vlastnoručně dělaného draka.

12.10. Drakiáda-

nefalšované podzimní počasí provázelo letošní drakiádu v Drahotěšicích: zatažená obloha, pár dešťových kapek, mírný vítr. Právě proto pouštění papírových draků stálo hodně energie v podobě běhu po letišti. Igelitoví dráčci se vznášeli na obloze úplně lehce. I letos proběhla volba nejkrásnějšího doma dělaného draka. Díky dračímu drahotěšení, které proběhlo před týdnem, bylo tentokrát opravdu z čeho vybírat. Vítězi se stali Ondra a Terezka Vlažní. Za odměnu obdrželi veliký dračí dort, o který se neváhali rozdělit s ostatními dětmi. Všichni si opekli špekáčky a zahřáli se teplým čajem.

26.11. Zdobení perníčků

– maminky napekly perníčky a děti je pak opravdu originálně ozdobily. Perníčky pak byly rozdávány při rozsvěcení vánočního stromu 2.12.2013 v centru Drahotěšic.

22.12. Štědrovka –
s výslužkou vpodobě jablíček, kukuřice či suchého pečiva se před Štědrým dnem vydali Drahotěšičtí k dolnímu rybníčku, kde pochutiny nasypali do krmelců a krmítek lesní zvěře.


Hospodaření vroce 2013

Příjmy

Členské poplatky: 800,- Kč
Dobrovolné příspěvky:
11.846,- Kč
Celkem příjmy:
12.646,- Kč

Výdaje

Materiál pro práci s dětmi: 3.889,-
Presentace: 6.027
,- Kč
Ostatní služby:
151,- Kč Celkem výdaje: 10.567,- Kč

Stav finančních prostředků k31. 12. 2013:  2.076,- Kč

Děkujeme všem, kteří se vroce 2013 podíleli na sponzoringu našeho Mateřského centra, také všem rodičům a dětem, kteří naše centrum navštěvují a tím jej podporují