Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva Mateřského centra Drahoušci za rok 2012

Drahotěšice č. 103,  373 41 Hluboká nad Vltavou
Ič: 22861670, www.drahousci.cz


 

Úvodní slovo

Dovolte mi, abych Vás, prostřednictvím této výroční zprávy seznámila, s činností mateřského centra Drahoušci v roce 2012.

Mateřské centrum vzniklo v roce 2009 jako sdružení rodičů a dětí v předškolním věku. Cílem občanského sdružení je, aby se děti a rodiče bydlící v Drahotěšicích pravidelně scházeli a trávili společně čas při nejrozmanitějších aktivitách. Jde nám především o to, aby se děti v obci navzájem znaly a budoval se v nich vztah kamarádství a sounáležitosti k obci, v níž se narodily. Mateřské centrum pořádá aktivity i pro ostatní obyvatele obce a podporuje tak vzájemné setkávání se a soužití všech občanů.    

V březnu tohoto roku byla našim občanským sdružením podána žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Programu rozvoje kraje. Grant byl poskytnut ve výši 21.175,- Kč a účelem byla realizace projektu "Nákup vybavení dětského centra".
Z grantu byl nakoupen nábytek a hračky pro děti.


 

 

Pořádané akce v roce 2012

Tvoření z hmoty fimo– na této první akci roku, jsme měly šanci naučit se vytvářet drobné šperky z fimohmoty.

Jarní tvoření pro děti– v tento den si mohly děti společně s rodiči vyrobit několik pěkných předmětů s jarní tématikou. Ozdobily si květináče pomocí ubrouskové techniky, vytvořily závěsné dekorace barvami na sklo či rozkvetlý jarní strom s použitím drátků a barevných kamínků.

Vizovické velikonoční drahotěšení– akce pořádána pro děti i dospělé, kdy jsme za příjemné atmosféry vyráběly dekorace, které mohou ozdobit naše domovy.

Turnaj v kuličkách– řada dětí z naší obce si přišla zasoutěžit ve cvrknání kuliček do důlku, užily si spoustu legrace a nechyběla ani sladká odměna.

Volejbalový turnaj- k příležitosti znovuotevření tzv. malého hřiště na volejbal, byl uspořádán volejbalový turnaj. Dospělí si příjemně protáhli těla a pro děti byly připraveny různé sportovní aktivity. Děti potěšilo i následné opékání buřtů

Drahotěšické borůvkobraní– již druhým rokem jsme se sešli při této letní akci, do které se přihlásilo celkem devět borůvkových výrobků. Porota měla nelehký úkol vybrat ten nejlepší a odměnit jej pěknou cenou.

Drahotěšická letní olympiáda– zde si děti ve třech věkových kategoriích mohly zasoutěžit v několika typicky olympijských disciplínách. Po vztyčení vlajky a zapálení olympijského ohně si děti mohly zasoutěžit v cyklistice, skoku do výšky i dálky, střelbě a mnoho dalších disciplín. Všichni pak dostaly medaili i olympijský diplom.

Drakiáda – již několik se let se příznivci pouštění papírových draků setkávají na letišti, aby tam předvedli své „nové modely“. Letos byla vyhlášena soutěž o nejhezčího, funkčního draka, který však musel splňovat podmínku – domácí výroba.

Lampiónový průvod– v podvečer vyrazila většina drahotěšických dětí a jejich rodičů na pochod s rozsvícenými lampióny všech barev. Po pěkné procházce čekala děti strašidelná helloweenská diskotéka a rodiče občerstvení v podobě svařeného vína.

 

 

Hospodaření v roce 2012

PŘÍJMY

Z předchozího roku: 3.673,-

členské poplatky: 600,- Kč   

dobrovolné příspěvky: 10.874,- Kč

grant z Krajského úřadu JK: 20.000,- Kč

půjčka ke grantu: 7.000,- Kč

Celkové příjmy: 38.474,- Kč

 

VÝDAJE

Výdaje na presentaci: 5.007,- Kč

Výdaje na kancelářské a úklidové potřeby: 698,- Kč

Výdaje na práci s dětmi: 3.558,- Kč

Nákup nábytku z grantu: 21.161, Kč

Ostatní služby: 150,- Kč

Ostatní náklady: 47,- Kč

Celkové výdaje: 30.621,- Kč

 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2012: 11.526,- Kč

 

 

Děkujeme obci Drahotěšice zastoupené starostou panem Josefem Dolákem za podporu naší činnosti a možnost využití prostor obecního domu a obecních prostor k pořádání aktivit.