Lampionový průvod 2023

Lampionový průvod se letos konal 4. listopadu a počasí mu naštěstí přálo. Průvod barevných lampionů se tak vydal na delší okruh kolem Kytkových, přes statek až na dolní konec obce. Odtud pak po hlavní silnici až ke kulturnímu domu, kde už byl pro malé i velké přichystaný pestrý program. Moc děkujeme klukům z SDH za vyznačení trasy svíčkami i jejich následný úklid.