Vítání jara

Na Smrtnou neděli byla Morana vynesena se vsi, zapálena a utopena. Doufáme, že jaro už se ujme své vlády.

Výroba Morany

V sobotu před Smrtnou nedělí jsme vyrobili Moranu,
abychom ji jako symbol zimy mohli vynést ze vsi.

PO očima dětí

Nejen Drahoušci a mladí hasiči se zapojili do výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí".

ROZ-HLAS