Štědrovka se zimní procházkou

Zamrzlou krajinou jsme se vydali ke krmelci za rybníkem Husinec se štědrovkou v podobě jablíček, mrkve, kukuřice, kaštan, žaludů, obilí a sena. Potom jsme pokračovali cestou mezi poli až k Prdiválku a odtud lesem k hornímu rybníčku.